Vragen binnen 10 thema’s

In onze geschiedenis zijn vele momenten waar deze thema’s erg zichtbaar zijn. Vandaar komen vragen voor de quiz.

Om je goed te kunnen voorbereiden zijn hier vast de thema’s:

  1. Komen en gaan
  2. (Interne) Twisten en verbroedering 
  3. Duistere/donkere tijden/beproevingen 
  4. Feesten/Utrecht viert
  5. Weldoeners/Utrecht zorgt
  6. Vooruitgang/Utrecht werkt
  7. Geografische veranderingen
  8. Verzet/Utrecht durft
  9. Wist – u – datjes
  10. Bekende Utrechters